elhub-bilde-justert.jpg
Utsettelser i Elhub har gitt utsettelse i frist for splitting av kundedatabaser.
Høring fra NVE:

Når skal kundedatabasen splittes?

Energi • Energi

Bakgrunnen for utsatte frister er de stadige forsinkelsene i Elhub-prosjektet. Dersom den nåværende fremdriftsplanen overholdes, innføres Elhub 19. februar 2019. NVE foreslår at fristen for oppsplitting av kundedatabaser settes til 1. juli 2020, med en alternativ frist 1. januar 2021.

«Utsettelsene av oppstartdato for Elhub, med tilhørende frysperioder, kan ha gjort det vanskelig for selskapene å planlegge og gjennomføre endringen», skriver NVE i høringsbrevet.

Vi mener det siste alternativet er å foretrekke. Tone Jespersen, viseadministrerende direktør i Nord-Salten Kraft, har gitt innspill. Hun påpeker at Elhub har utviklet en funksjon i datasystemet for å bistå selskapene i splittingen av kundedatabasene, og at selskapene bør få anledning til å utnytte denne muligheten godt.

«Når man først utsetter fristen, bør man ta høyde for det etterarbeidet som vil kunne oppstå i Elhub-prosjektet, både for Elhub selv og medlemmene», sier Jespersen.

Dersom kundedatabasene må splittes innen 01.07.2020, mener hun at tidsvinduet blir unødvendig trangt.

«Det er mange aktører som skal gjennomføre databasesplitt med nødvendige forberedelser og testperioder», fortsetter Jespersen, og påpeker:

«Ettersom selskapene har frist 1. januar 2021 med å innføre et selskapsmessig skille, kan NVE like godt sette samme frist for splitting av kundedatabaser. Det vil gi ryddige og effektive prosesser i selskapene som skal gjennomføre endringene, og man unngår midlertidige og fordyrende mellomløsninger».