I løpet av møtet presenterte Asle Strand, direktør i KS Bedrift Energi, våre viktigste næringspolitiske standpunkt. Flere spørsmål knyttet til medlemsbedriftenes rammebetingelser ble diskutert. Blant de aktuelle temaene vi tok opp i møtet var utfordringer knyttet til ulike tariffer i distribusjonsnettet.

«Med nye politikere på Stortinget er det viktig å gjøre seg kjent med dem som skal forme energi- og miljøpolitikken her til lands de neste fire årene. Møtet med Arbeiderpartiet var konstruktivt og godt, noe som lover bra for dialogen vår i denne stortingsperioden», sier Strand.