Elektrisitet02.jpg
Foto: iStock
Innovasjon i nettet:

Er du kandidat til Smartgridsenterets innovasjonspris?

Energi

Smartgridsenteret lanserer en årlig pris for innovative nettprosjekter. Er du en kandidat, eller mener du at naboselskapet fortjener en nominasjon?

Prisen skal deles ut på Smartgridsenteres konferanse i september. Nominasjoner må komme senteret i hende innen første juni. Temaet for årets konkurranse er Foregangsprosjekt som benytter smartgridteknologier for å øke driftssikkerhet og kostnadseffektivitet i nettet.

«Vi ønsker å berømme ett eller flere prosjekter som viser høy kvalitet og gir et betydelig bidrag til årets smartgridtema. Et eksempel kan være et prosjekt som benytter ny teknologi eller kombinasjoner av kjent og ny teknologi for å øke driftssikkerheten på en kostnadsmessig attraktiv måte», skriver Smartgridsenteret om konkurransen.

Målsetningen er å gi økt oppmerksomhet til foregangsaktiviteter innen smarte nett, og på denne måten øke spredningen av konsepter og beste praksis på tvers av bransjen. Kravene til hva søknaden må inneholde finner du på denne siden.

Send oss tips om prosjekter!

Blant temaene smartgridsenteret fokuserer på er hvordan nettkunders fleksibilitet kan utnyttes, tilgjengelighet for ny last og produksjon, robusthet, kostnadseffektivitet og verdiskapning.

Også prosjekter som peker på utfordringer ved dagens regulering og lovverk og gir konkrete innspill på mulige endringer er innenfor senterets fokusområde.

«Det er mye oppmerksomhet rundt smarte nett. Under energisesjonen på KS Bedrifts årskonferanse så vi konkrete eksempler på smartgridteknologi, og vi vet at mange av våre medlemmer interesserer seg for temaet», sier Asle Strand, direktør i KS Bedrift Energi.

Send oss tips om innovative prosjekter og planer i ditt eller andres selskap!