Solel02.jpg
Foto: Istockphoto

Statsbudsjett 2018: Avgift på bærekraftig forbruk øker

Energi • Energi

Regjeringen vil skru elavgiften enda høyere. Slike avgifter på bærekraftig forbruk er dårlig nytt for elektrifisering av norsk økonomi.

I Statsbudsjettet 2018 foreslår regjeringen at elavgiften oppjusteres i takt med prisstigningen. Dermed opprettholder regjeringen en altfor høy skattlegging av bærekraftig forbruk.

-        Alle er enige om at fremtiden er elektrisk, men elavgiften er rett og slett lite fremtidsrettet, sier Asle Strand, direktør i KS Bedrift.

I løpet av forrige regjeringsperiode økte elavgiften med hele 40%, fra 11,61 til 16,32 øre.

-        Det har dessverre vist seg altfor lett å hente inntekter fra en kritisk infrastruktur som alle ønsker skal være motoren for omstilling av den norske økonomien. Vi må ikke undergrave forbrukernes betalingsvilje for denne infrastrukturen, påpeker Strand.

-        Elavgiften må ned for å ikke å diskriminere miljøvennlig energibruk. Det er urimelig at elavgiften de siste årene har økt med langt mer enn avgifter på forurensende drivstoff, avslutter Strand.

Elektrisitet er nøkkelen for å sikre kutt i ikke-kvotepliktig sektor – da kan ikke avgiftsregimet redusere insentivene til å ta nettopp den fornybare elektrisiteten i bruk.