Øvelse.jpg

Statsbudsjett 2018: Skuffende lite konkret for brann og redning

Nyheter fra KS Bedrift brann og redning • Brann og redning

Med bakgrunn i utfordringene som var skissert i Brannstudien og regjeringens samfunnssikkerhetsmelding fra 2016 er årets statsbudsjett lite konkret på hvilke tiltak som bør iverksettes for å bøte på de utfordringene. Det er likevel gledelig at regjeringen viderefører satsingen på den nye fagutdanningen for brann og redningspersonell med en bevilgning på 26,7 mill kr.

Statsbudsjettet for 2018 ble lagt fram i dag. For å ta det gledelige først har regjeringen lagt opp til at etableringen av den nye fagutdanningen skal få 26,7 mill kr neste år. I tillegg har man bevilget 17,2 mill kr i neste års budsjett for å samlokalisere 110- og 112-sentralen i Tromsø. Noe av disse midlene skal også gå til å dekke utgiftene knyttet til omprogrammering av nødnetterminalene i brann og redningstjenesten.

Det sistnevnte har vært en bekymring både for landets brann og redningsvesen og Branns driftsorganisasjon (BDO). Det gjenstår likevel å se om denne omprogrammeringen er fullfinansiert med disse midlene

Det som er mer bekymringsfullt er at regjeringen i liten grad er konkrete på hvordan man ser for seg at landets brann og redningsvesen skal «bli profesjonelle og slagkraftige, og med god evne til å til å håndtere større og krevende hendelser» for å sitere budsjettdokumentet.

Det sies lite om behovet for heltidsledelse og nødvendigheten av samarbeid kommuner i mellom for å skape større brann og redningsvesen med bedre og bredere kompetanse, bedre utstyr og evne og utholdenhet til å håndtere mer komplekse og større hendelser.

KS Bedrift beredskap, brann og redning hadde forventet at regjeringen hadde vært mer konkret på dette området, og vil følge dette opp i kontakten med DSB og Justis- og beredskapsdepartementet.

Det er også verdt å merke seg at støtten til deltidsreformen med utdanning av deltidsbrannkonstabler ikke videreføres i 2018. KS Bedrift beredskap, brann og redning har vært i kontakt med Justis- og beredskapsdepartementet som sier at denne støtten har vært gitt i en overgangsperiode og at denne perioden nå er utløpt, og at støtten derfor opphører.