IMG_3445.JPG
Vil du utvikle deg og din ledergruppe til å bli bedre ledere?

Nytt lederutviklingsprogram

Nyheter fra KS Bedrift brann og redning • Brann og redning

Vil du utvikle deg og din ledergruppe til å bli bedre ledere? KS Bedrift beredskap, brann og redning skal gjennomføre et nytt lederutviklingsprogram for ledere i brann- og redningstjenester.

 

Det faglige ansvaret for program og gjennomføring vil bli ivaretatt av KS Konsulent. Målgruppene er alle landets brann og redningsvesen, med brannsjef, avdelingsledere og seksjonsledere. Det er en forutsetning at hele ledergruppa deltar.

Gjennomføring
Samlinger over ett år med 5 samlinger (av 2 dager) og arbeid med egne utviklingsprosesser mellom samlingene.  Det faglige innholdet organiseres i moduler med god sammenheng mellom modulene. Innhold i lederprogrammet er beskrevet i vedlegget (se nedenfor). Det gis oppgaver på individ- og teamnivå mellom samlingene, og disse følges opp i neste samling og det skal gjennomføres en oppfølgingssamling ca 7-8 måneder etter siste samling.

Tidsrom
Dette er foreløpige datoer og det tas forbehold om at det kan bli mindre justeringer

  • Samling 1 – 29. – 30. november 2017
  • Samling 1 – 23. – 24. januar 2018
  • Samling 3 – 19. – 20. mars 2018
  • Samling 4 – 23. – 24. mai 2018
  • Samling 5 – 11. – 12. september 2018

Sted

  • Samlingene vil bli avholdt på et hotell i nærheten av Gardemoen

Kostnader

  • KS Bedrift har fått finansiert programmet med OU-midler fra KS. Det vil si at deltakerne ikke vil bli avkrevd deltakeravgift. Deltakerne må derimot dekke reise og opphold selv

Påmelding
Send bindende påmelding til KS Bedrift beredskap, brann og redning ved fagsjef Øistein Gjølberg Karlsen (ogk@ks.no) innen 1. november. Blir det flere påmeldte enn det vi har kapasitet til vil vi være nødt til å prioritere våre egne medlemmer, men i utgangspunktet er dette programmet åpent for alle landets brann og redningsvesen

For mer detaljert informasjon om programmet se vedlegg eller ta kontakt med Øistein Gjølberg Karlsen, KS Bedrift.


Link: Informasjon om lederutviklingsprogrammet