IMG_0172_nett.jpg

Brann og redning løser stadig nye oppgaver for samfunnet

Nyheter fra KS Bedrift brann og redning • Brann og redning

Brann og redningstjenesten tillegges stadig nye oppgaver av storsamfunnet og er i ferd med å bli samfunnets vaktmester på områder hvor andre viktige aktører trekker seg tilbake. Dette var temaet på paneldebatten på konferansen "Brann og redning 2017" på Gardemoen 25. september, hvor KS Bedrift beredskap, brann og redning deltok.

Brann og redningstjenesten løser stadig nye oppgaver, særlig på helsesiden, men også for politiet. Det er på tide å ta en fot i bakken å stille spørsmål om hvilke oppgaver brann og redningstjenesten skal løse og hvordan disse i så fall skal løses og finansieres.

Før nye oppgaver legges til må det tas både en prinsipiell-, juridisk-, økonomisk og kompetansemessig diskusjon på hva brann og redningstjenesten skal utføre i årene som kommer. Dette var bakgrunnen for paneldebatten som ble gjennomført på konferansen Brann og redning 2017 på Gardemoen 25. september. KS Bedrift beredskap, brann og redning satt i panelet sammen representanter fra helse, politiet, DSB og brann.


Link til Facebook: Se og hør hele debatten