Brann og redningstjenesten løser stadig nye oppgaver, særlig på helsesiden, men også for politiet. Det er på tide å ta en fot i bakken å stille spørsmål om hvilke oppgaver brann og redningstjenesten skal løse og hvordan disse i så fall skal løses og finansieres.

Før nye oppgaver legges til må det tas både en prinsipiell-, juridisk-, økonomisk og kompetansemessig diskusjon på hva brann og redningstjenesten skal utføre i årene som kommer. Dette var bakgrunnen for paneldebatten som ble gjennomført på konferansen Brann og redning 2017 på Gardemoen 25. september. KS Bedrift beredskap, brann og redning satt i panelet sammen representanter fra helse, politiet, DSB og brann.


Link til Facebook: Se og hør hele debatten