Avfallsselskapene kan bistå denne frivillige innsatsen med kompetanse og tjenester. Selskapene som deltar kan få dekket kostnader av refusjonsordningen gjennom Hold Norge Rent

Her kan du lese brevet som går ut til alle foretak i avfalls- og gjenvinningsbransjen: Behov for en samlet avfalls- og gjenvinningsbransje til Strandryddedagen 2018