båtvrakiStock-.jpg
Foto: Istockphoto
Opprydning av kassert fritidsbåter kun over statsbudsjettet

Statsbudsjett 2018: Statlig tilskudd er ingen langsiktig løsning

Avfall • Avfall

KS Bedrift Avfall berømmer regjeringen for rask iverksettelse av tilskuddordningen for kasserte fritidsbåter og økte midler til opprydning av marin forsøpling. Vi mener likevel at regjeringen må iverksette mer robuste og langsiktige finansieringsløsninger, enn hva tilskudd over statsbudsjettet representerer.


Regjeringen ga tidligere i høst klarsignal om å gi et statlig tilskudd på kr. 1.000 for de som leverer inn båtvrak til godkjente mottak. I tillegg kan mottaks- og behandlingsanlegg få dekket hele eller deler av sine kostnader, dersom de søker Miljødirektoratet om tilskudd.


Etterlyser en mer rettferdig kostnadsfordeling av kasserte fritidsbåter 
KS Bedrift mener det er avgjørende at det innføres avgift på nykjøp av båt i kombinasjon med en registrerings- og betalingsplikt, til et felles nasjonalt båtregister. Dette vil gi en mer langsiktig og målrettet finansieringsmodell som kan leve videre uten årlige tilskudd over statsbudsjettet.

Denne modellen vil utgjøre en mer rettferdig fordeling av kostnader, slik at båt- og motorbåtprodusentene også må ta sin del av kostnaden når båtene blir kassert. I tillegg vil et slikt system finansiere en fremtidig ordning hvor registrerte båteiere kan innkassere pant når båtvrak leveres til et godkjent mottak, slik som panteordningen for biler fungerer i dag. Ordningen bør også omfatte båter som benyttes til næringsvirksomhet. Det er foreløpig ingen signaler om at regjeringen vurderer dette.


Styrket internasjonal innsats mot marin forsøpling – nasjonale tilskudd reduseres
En strandet hval utenfor Sotra ga tidligere i år et stort fokus på plast i havet. Regjeringen legger nå 150 millioner kroner på bordet gjennom et eget internasjonalt bistandsprogram mot marin forurensing og mikroplast. Samtidig reduserer de det nasjonale tilskuddet til marin forsøpling med 15 millioner.

Plastforsøpling utgjør både et globalt og lokalt problem, og kildene er mange. Kommunene har begrenset mulighet til å finansiere og gjennomføre opprydning av både herreløst avfall og marin forsøpling. KS Bedrift mener regjeringen må sørge for at flere bidrar til finansiering av det nasjonale opprydningsarbeidet.

KS Bedrift har tidligere presentert en finansieringsmekanisme, som åpner for at flere aktører fra ulike næringer bidrar. Dette vil ivareta prinsippet om at forurenser betaler, gi mer langsiktige finansieringsmodeller, mindre byråkrati og insentiver for å unngå avfall på avveie.

- Regjeringen må utrede mer bærekraftige løsninger for kasserte fritidsbåter, for herreløst avfall og marin forsøpling som kan leve videre uten årlige tilskudd gjennom statsbudsjettet, sier Svein Kamfjord, direktør i KS Bedrift Avfall.