renovasjonsbil.jpg
Rundt i landet kjører renovasjonsbiler for å sikre at avfall blir brukt om igjen. Foto: Jill Johannessen/KS Bedrift

Konkurs fører til enda bedre miljø

Avfall • Avfall

Veireno-konkursen førte til at Romerike Avfallsforedling (ROAF) tok over avfallsinnsamlingen i egenregi. Det fikk fart i enda mer miljøvennlig kjøring. Nå sparer de både drivstoff og veislitasje.

 

Da konkursen kom og ROAF plutselig fikk 15 nye medarbeidere, benyttet de sjansen til å forbedre rutene for innsamling av mat-, plast- og restavfall i tillegg til rutene for papp og papir fra alle husholdningene i Skedsmo og Nittedal.

 

Godt fornøyd med sjåførene

ROAF var godt fornøyd med tjenesten som Veireno leverte frem til konkursen, og de er glad for å ha fått med mange av sjåførene videre. Når vi nå legger om rutene er det ikke bare det ytre miljøet som vi tar hensyn til. Også arbeidsmiljøet er viktig, og at sjåførenes helse ivaretas.
- Vi må ta hensyn til arbeidernes belastning. Hver dag vil en renovasjonssjåfør gå opp og ned av bilen ca. 200-300 ganger. Dette er en stor belastning som vi også må ta hensyn til i planleggingen, forteller Roger Eriksen, ROAFs spesialist på ruteplanlegging, - Blir det for mange ganger ut og inn av bilen bør det settes på en ekstra renovatør som kan stå bak på bilen.

 

Stor befolkningsvekst siste 10 år

Nedre Romerike er et tilflytningsområde rett utenfor Oslo. Når renovasjonsbilen kjører en rute som ble lagt i 2007, så betyr det at bilen er full midt på dagen, og på bilens andre runde for dagen er det bare en tredjedel av kapasiteten som blir brukt. Det er en følge av at det nå bor flere folk i området, og de kaster mer avfall, enn den gang rutene sist ble lagt om. Bilens kapasitet er dermed ikke lenger like godt utnyttet. Nå sorteres også matavfall i de grønne posene. Matavfallet blir til biogass som igjen fylles på renovasjonsbilene. Det er grønt skifte i praksis. Og det trengs enda bedre sortering så alt matavfallet leveres i grønne poser, og ikke blir igjen i restavfallet.

 

Fulle biler, men ikke sprengte poser

-  Vi utnytter volumet i kammeret på bilene maksimalt, men komprimerer minimalt, forteller Eriksen, - på denne måten sørger vi for mulighet for høyere grad av gjenvinning av avfallet, for eksempel vil matavfallsposene være hele og enkle å sortere ut i sorteringsanlegget.  Med store biler er det mange hensyn som skal tas, også i lokalmiljøet.  Det gjelder både utslipp fra bilene og belastningen de har på veiene, men kanskje like mye hvordan bruk av tyngre kjøretøy i tettbebygget område kan påvirke nærmiljøet. I tette områder med mye aktivitet søker ROAF å drive innsamling i de periodene på døgnet hvor beboerne er på jobb, skole eller barnehage.

 

Henting på bare én side av veien

God ruteplanlegging betyr å lage rutene så kompakte som mulig for å hindre for mye kjøring mellom beholderne. Noen områder velger ROAF kun å renovere på høyre side av veien og kun veier som går av til høyre, på denne måten unngår bilene å måtte krysse veier med stor trafikk. Da jobber sjåførene på høyre siden frem, snur i enden og tar høyre siden tilbake.

 

Det startet med glass- og metallemballasje

Roger Eriksen var opprinnelig hyret inn for bl.a. å legge om rutene for henting av glass- og metallemballasje. ROAF ser at 7,4 % av restavfallet er emballasje fra glass og metall. Det er ikke så mye pr. husstand, men det blir mye til sammen. Og det er ressurser som kan brukes til nye produkter – dersom de kastes riktig sted. Derfor vil ROAF ha henting hjemme, så det blir enkelt for innbyggerne å kaste riktig.

 

Reduserer lastebilkjøringen

Når folk sorterer ut glass og metall blir det bedre plass til restavfall i bilen.  ROAF har regnet seg frem til noen gjennomsnittstall og ser at de kan redusere med mer enn 2 ruter pr. uke. - Det er en stor besparelse, forklarer Eriksen, - det er for eksempel 4500 km i året som ikke trengs å kjøres. I tillegg utnytter vi sorteringsanlegget bedre når rent glass- og metallemballasje kan kjøres rett til gjenvinning, og sorteringsanlegget kan brukes til dét det er ment for. – Nesten 1000 tonn mindre avfall hvert år skal gjennom anlegget når folk sorterer ut alt glass- og metallemballasje, avslutter Eriksen.

__________________________________

FAKTA

Romerike Avfallsforedling IKS (ROAF) er et interkommunalt avfallsselskap som sikrer miljøriktig og kostnadseffektiv avfallshåndtering for om lag 200 000 innbyggere, fordelt på ti kommuner på Nedre Romerike. Aurskog-Høland, Enebakk, Fet, Gjerdrum, Lørenskog, Nittedal, Rælingen, Skedsmo, Sørum og Rømskog.

ROAF drifter Norges mest moderne ettersorteringsanlegg for husholdningsavfall hvor innsamlet avfall ettersorteres. I tillegg drifter ROAF åtte gjenvinningsstasjoner, Bøler avfallsdeponi og over 200 returpunkter for glass- og metallemballasje. Selskapet har i overkant av 100 ansatte og en omsetning på over 250 millioner kroner. 

www.roaf.no