Jill_nett3.jpg
Kommunikasjonsrådgiver Jill Johannessen begynte i KS Bedrift 1. september.

Jill Johannessen på plass i KS Bedrift

Avfall • Avfall

Kommunikasjonsrådgiver Jill Johannessen begynte i KS Bedrift 1. september og skal jobbe med å styrke KS Bedrift sin synlighet innen energi, avfall og gjenvinning.

 

Jill Johannessen har bakgrunn fra medieforskning, forskningsformidling og journalistisk arbeid. Hun har doktorgrad i sosiologi, med spesialisering i massekommunikasjon fra NTNU. Hun har blant annet forsket på hvordan nyhetsmedia dekker de internasjonale klimaforhandlingene.

- Jeg har jobbet med klima og miljø i et tiår, både som formidler av det naturvitenskapelige grunnlaget og som medieforsker. De siste par årene har jeg blitt mer og mer opptatt av den grønne omstillingen som Norge og norske bedrifter står overfor, sier Jill Johannessen

Tidligere har hun jobbet i mange år som kommunikasjonsleder på Bjerknessenteret for klimaforskning. I KS Bedrift vil hun først og fremst bruke sin kompetanse på temaene energi, avfall og gjenvinning.

- Jill skal jobbe for at KS Bedrift skal få en tydeligere stemme i den offentlige debatten innen energi, avfall og grønn konkurransekraft. Hennes bakgrunn og erfaring med visuelle formidlingsformer, digitale flater og sosiale medier vil styrke hele KS Bedrift, sier Svein Kamfjord, direktør i KS Bedrift Avfall.