Foto - Trondheim Renholdsverk.jpg
Gjensidig dialog kan gi mer optimale tjenester innenfor de økonomiske rammene som er gitt (illustrasjonsfoto: Trondheim Renholdsverk)
Anskaffelser med dialog - delta på gratis kurs

Hvordan sikre den beste anskaffelsen for avfallsinnsamling?

Avfall • Avfall

Mer balanserte og bedre anskaffelsesrutiner kan bidra til å øke bestillerkompetansen og kunnskapen om det omfattende anskaffelsesregelverket som kommuner og kommunale selskaper må forholde seg til.


Bli med på gratis kurs hos Difi høsten 2018! Påmeldingen innen 27. juni 2018.

Om kurset

Balanserte anskaffelser med dialog (BAD) er et kurs hvor leverandører og innkjøpere/oppdragsgivere sammen vil diskutere utfordringer de møter i anskaffelser. Metoden er praktisk, og partene vil blant annet teste én-til-én dialog.

Målet er at partene på begge sider av bordet skal få økt trygghet i hvilket handlingsrom man har innenfor det offentlige anskaffelsesregelverket ved kjøp av innsamlingstjenester for husholdningsavfall. Gjennom å benytte gjensidig dialog mener vi dette vil gi mer optimale tjenester innenfor de økonomiske rammene som er gitt.

 Kort oppsummert kan fordelene være mange:

 • Økt trygghet og bestillerkompetanse
 • Mer effektive anskaffelsesprosesser
 • Bedre kontraktsstrategi og riktig valg av prosedyrer
 • Mer optimal oppfyllelse av kvalifikasjonskrav, kravspesifikasjoner, riktig veiing av tildelingskriterier
 • Bedre kartlegging av lokale behov og større gevinstrealisering
 • Flere potensielle tilbydere vil melde sin interesse
 • Bedre rutiner gjennom hele anskaffelsesprosessen
 • Skape «best practice»
 • Mer standardiserte status- og oppfølgingsmøter vil heve kvaliteten og redusere tidsbruken

Målgruppe

Målgruppen er innkjøpere (som kommuner og interkommunale selskap) og leverandører av tjenester og kjøretøy for avfallsinnsamling av husholdningsavfall. Offentlige innkjøpere og leverandører av tjenester for næringsavfall er også velkomne selv om det fagspesifikke innholdet blir rettet mot innsamling av husholdningsavfall.

Praktisk informasjon

Kurset finner sted i Difis lokaler i Grev Wedels Plass 9, 0151 Oslo.

3 samlinger med både teori og praksis:

 1. samling: 29.-30. august (første dag, kun oppdragsgivere)
 2. samling: 24.-25. oktober (både oppdragsgivere og leverandører)
 3. samling: 5.-6. desember (både oppdragsgivere og leverandører) 

Gjennom kursets tre samlinger følger vi fasene i anskaffelsesprosessen med fokus på muligheter, handlingsrom og nyttige verktøy. Du vil lære om og praktisere regelverkets mulighetsrom for markedsdialog før (samling 1), under (samling 2) og etter (samling 3) en konkurranse, og hvordan det kan utnyttes for å åpne for mer kvalitet og innovasjon i anskaffelser. Vi gjennomgår teori og eksempler tilpasset markedet for avfallsinnsamling.


Kurset er et samarbeid mellom Difi (Direktoratet for forvaltning og ikt), KS Bedrift, Avfall Norge, Maskinentreprenørenes forbund (MEF) og Norsk industri.


Vær velkommen!

Last ned kursbrosjyren her.