fritidsbåt.jpg
Kommuner og interkommunale selskaper kan nå søke om tilskudd til mottak, transport videre til behandlingssted, behandling og sluttbehandling av kasserte fritidsbåter

Fritidsbåter: Søk om tilskudd så snart som mulig

Avfall • Avfall

Anlegg som miljøsanerer og forbehandler/behandler kasserte fritidsbåter kan nå sende søknad om forhåndsgodkjenning som tilskuddsmottaker, skriver Miljødirektoratet. 

 

KS Bedrift oppfordrer sine medlemmer om å søke og ber samtidig myndighetene om å sikre at det finnes penger til slik sanering i årene fremover. Se her for elektronisk søknad om tilskudd.

 

Hva kan man få tilskudd til?
Kommuner og interkommunale selskaper kan få tilskudd som dekker hele eller deler av kostnadene for mottak, transport videre til behandlingssted, behandling og sluttbehandling av kasserte fritidsbåter. Man kan selv velge om deler av tilskuddet skal gis båteier som insentiv til å levere inn.

Kommuner/interkommunale avfallsselskap med tillatelse til miljøsanering av fritidsbåter kan søke om forhåndsgodkjenning som tilskuddsmottaker, og faller inn under bestemmelser for anlegg som miljøsanerer og forbehandler/behandler kasserte fritidsbåter. Pass på at nødvendige tillatelser er på plass.

 

Enklere for båteier med sortere.no
Miljødirektoratet ber om at kommuner og interkommunale avfallsselskap legger ut informasjon om sine mottakssteder på www.sortere.no. Miljødirektoratet på sin side vil sørge for at informasjon om mottakssteder for forhåndsgodkjente tilskuddsmottakere legges ut på denne nettsiden.

 

Forskrift om kommunens plikter
I slutten av juli er fristen for å levere høringssvar til forslaget om at kommunene skal ha plikt til å ta i mot kasserte fritidsbåter (til og med 15 fot) vederlagsfritt. KS Bedrift har ved flere anledninger spilt inn til myndighetene at en slik tekst strider med prinsippet om forurenser betaler. Plikten til å ta i mot er i henhold til gjeldende lov, men ikke at det skal være gratis. Årets tildeling av penger over statsbudsjettet gir mulighet for å ta i mot gratis og få kostnaden dekket. KS Bedrift ber myndighetene om å fjerne ordet ‘vederlagsfritt’ fra forslaget til forskrift og samtidig få på plass en varig finansiering.

 Les KS Bedrifts høringsuttalelse her.