Dame foran metallfjell

«Avfall som ressurs» må settes på den politiske dagorden

Avfall • Avfall

I forrige uke ble det klart hvem som skal jobbe med avfallspolitikk de neste fire årene på Stortinget. KS Bedrift Avfall har forhåpninger om at avfall i større grad settes på den politiske dagsorden.

 

Mye kan tyde på nettopp det siden klima- og miljøminister Vidar Helgesen la frem den etterlengtede Stortingsmeldingen «Avfall som ressurs – avfallspolitikk og sirkulær økonomi», like før sommeren. Hadde det blitt regjeringsskifte ville kanskje meldingen blitt trukket tilbake, men slik det ble nå kan Stortinget begynne å planlegge arbeidet med denne viktige saken.

Sirkulær økonomi har i større grad blitt satt på dagsorden de siste årene, og avfall blir ikke lenger sett på som et problem som vi på enklest og billigst mulig måte må kvitte oss med. Avfall er en ressurs om kan bidra til nye virksomheter i hele Norge. Det er svært gledelig.

KS Bedrift Avfall har allerede begynt å jobbe med meldingen, og vårt viktigste budskap er at når avfall nå i enda større grad skal ses på som en ressurs, må helhetstenkning og lokale kretsløp for ressursutnyttelse legges til grunn.

Norge kan bli bedre rustet slik at vi kan etablere ny virksomhet innenlands, basert på en kretsløpsøkonomisk tenkning, men da må også nærhetsprinsippet stå sterkere.

Vi mener at alle deler av bransjen må stilles overfor samme krav til miljøhensyn, da kommunene bare råder over 1/5 av alt avfall i Norge. Her ligger det et betydelig potensiale i å stille krav til hele, og ikke bare deler av bransjen.

Vi ser frem til at Stortingskomiteen velger en saksordfører og en fremdriftsplan, og til et godt samarbeid om å gjøre en god melding enda bedre.

Her finner du også en oversikt og litt fakta om nyvalgte medlemmene fra KS Bedrift Energis perspektiv:

http://ksbedrift.no/aktuelt/energi/dette-er-stortingsperiodens-energi-og-miljoepolitikere/

 

Energi- og miljøkomiteens sammensetning 2017 – 2021:

Ola Elvestuen, komiteleder, Oslo - Venstre

Espen Barth Eide, Oslo - AP

Else May Botten, Møre og Romsdal - AP

Runar Sjåstad, Finnmark - AP

Hege Haukeland Liadal, Rogaland - AP

Åsmund Aukrust, Akershus - AP

Ole André Myhrvold, Østfold - SP

Sandra Borch, Troms - SP

Lars Haltbrekken, Sør- Trøndelag - SV

Tina Bru, Rogaland - Høyre

Stefan Heggelund, Oslo - Høyre

Lene Westgaard-Halle, Vestfold - Høyre

Liv Kari Eskeland, Hordaland - Høyre

Une Aina Bastholm, Oslo - MgG

Tore Storehaug, Sogn og Fjordane - KrF

Terje Halleland, Rogaland - FrP

Gisle M. Saudland, Vest-Agder - FrP