Pensjonsbilde iStock.jpg
Foto: iStock

Ny pensjonsordning – Forhandlingene starter opp

Arbeidsgiverservice • Energi | Havn | Avfall | Andre bransjer | Brann og redning

Svært mange av KS Bedrifts medlemmer vil bli berørt av forhandlingene om ny offentlig pensjonsordning. Forhandlingene starter opp 7. februar og skal være ferdige den 2. mars.

Et klart flertall av KS Bedrifts medlemmer har offentlig pensjonsordning. Dette er samme pensjonsordning som kommunene og staten har.

- Den offentlige pensjonsordningen er nå i støpeskjeen. Det er viktig at vi får en modernisert og bærekraftig ordning som blant annet ivaretar bedriftenes interesser, sier Frode Bård Nilssen, direktør KS Bedrift Arbeidsgiverservice.

Bedriftenes Møteplass 2018 får du høre mer om forhandlingsresultatet og hva det vil innebære for bedriftene som følger ordningen.

Leverte rapport
Det var på tampen av fjoråret at partene ble enige om en prosessavtale for det videre arbeidet med reform av den offentlige pensjonsordningen. Prosessavtalen innebar en utredningsfase med en felles arbeidsgruppe og en forhandlingsfase.

Den felles arbeidsgruppen er nå ferdig med sitt arbeid og har levert en rapport.

Her finner du arbeidsgruppens rapport