Bedriftenes erfaringer på området er viktige for at veilederen blir et målrettet verktøy. KS Bedrift oppfordrer derfor alle våre medlemmer om å svare på spørreundersøkelsen som sendes ut i løpet av de neste 10 dagene.

Oslo Economics er engasjert i dette prosjektet sammen med prof. Tina Søreide og Kantar TNS. Spørsmål av teknisk karakter kan rettes til Kantar, e-post: gallup-undersokelse@tns-gallup.no. Spørsmål om undersøkelsen kan rettes til KS ved Lise Spikkeland, e-post: lise.spikkeland@ks.no.