Hestehov.jpg
Under et «hovedoppgjør» som i år er hele avtalen oppe til revisjon.
Forhandlinger

Forhandlinger om ny Hovedtariffavtale (HTA) startet 11. april

Arbeidsgiverservice • Havn | Andre bransjer | Brann og redning

Med pensjon og forhandlingene i «frontfaget» (NHO og LO) vel i havn innenfor en fornuftig økonomisk ramme starter nå oppgjøret om ny Hovedtariffavtale (HTA) for kommuner og kommunale bedrifter.

Det økonomiske handlingsrommet i årets oppgjør er begrenset siden 1,7 prosent av rammen i Hovedtariffavtalen allerede er bundet opp i overheng og glidning.

Men under et «hovedoppgjør» som i år er hele avtalen oppe til revisjon, og det kan bli mange endringer av tekst i tillegg til lønn.

Her finner du KS'/KS Bedrifts tilbud og partenes krav per 11. april

KS Bedrift er representert i forhandlingene og vil gi en kort «statusrapport» fra oppgjøret på Bedriftenes Møteplass på Fornebu 18. april.

- Artikkelen fortsetter under bildet - 

Helt til høyre i bildet: Frode Bård Nilssen, direktør KS Bedrift Arbeidsgiverservice, under oppstartsmøtet 11. april 2018. 

Forhandlingsfristen er 30. april kl. 24.00.

OBS: Merk at dette oppgjøret ikke gjelder kommunale bedrifter som følger Bedriftsavtalen eller Energiavtale I og II.