Slik regner du ut beløpet fra og med 1. januar 2018.