Det er viktig at bedriftene kartlegger hvilke personopplysninger som inngår i virksomheten, hvordan disse opplysningene blir behandlet og om de interne rutinene ivaretar de grunnleggende personvernprinsippene på en forsvarlig og tilstrekkelig måte.

KS Bedrift planlegger en temadag tirsdag 13. februar, der de nye personvernreglene er ett av temaene som blir belyst.

I tillegg tar vi sikte på å arrangere et halvdagsseminar onsdag 14. mars. Seminaret vil gi en gjennomgang av de grunnleggende personvernprinsippene og en oversikt over skjerpede plikter for virksomhetene, samt råd om hvordan rutiner kan implementeres for å sikre at virksomheten er innrettet i samsvar med de nye personvernreglene.

Link til program og informasjon