Innovative anskaffelser går ut på at man beskriver sitt behov og overlater til leverandørene å komme opp med mulige løsninger. Slik får begge parter brukt sin kompetanse på best mulig måte.

Svært mange av KS Bedrifts medlemmer er med på å drive frem utviklingen av effektive tjenester og miljøteknologi som fremmer overgangen til nullutslippssamfunnet.

Her kan innovative anskaffelser være et verdifullt verktøy. Som innkjøper går du da i dialog med leverandørene før konkurransen kunngjøres for å finne ut hva som er mulig.

Egner seg for innovasjon
– Ikke alle anskaffelser er like godt egnet for en slik tilnærming, sier seniorrådgiver Kjersti Berg i en artikkel på Difis nettsidene til Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi). Det handler blant annet om tid, kompetanse og ikke minst om at du som oppdragsgiver har vilje til å prøve nye løsninger.

Veilederen hjelper deg gjennom de samme spørsmålene som stilles i et oppstartsmøte før en innovativ anskaffelse. Du finner også eksempler på innovative anskaffelser på ulike områder.

Den er utviklet av Nasjonalt program for leverandørutvikling.

Her finner du den nye veilederen