Blåveis - Fotograf Pasi Jormalainen.jpg
Foto: Pasi Jormalainen

Grønne innkjøp skal bli enklere med ny veileder

Advokattjenester • Energi | Havn | Avfall | Andre bransjer | Brann og redning

– Vi har latt oss inspirere av svenskene og snart får du en serie nye hjelpemidler for å gjøre grønne anskaffelser. Det sier seksjonssjef Marit Holter-Sørensen i Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi).

-De fleste av KS Bedrifts medlemmer må følge regelverket for offentlige anskaffelser, sier Tone Molvær Berset, konstituert direktør i KS Bedrift. -Så det er positivt med hjelpemidler som gjør det enklere å ta miljøhensyn. Ved å bruke det grønne handlingsrommet, er man med på å drive frem Det grønne skiftet, legger hun til.

Nye verktøy
På nettstedet anskaffelser.no melder Difi at de nå er i gang med å lage miljøkriterieveiledning, verktøy for å beregne miljøgevinster, kompetansehevingsprogram, bedre statistikk og kobling av miljøhensyn inn i digitale innkjøpssystemer.

Regjeringen har bevilget 15 millioner kroner over statsbudsjettet for 2017 til veiledning om hvordan man kan gjennomføre mer miljøvennlige anskaffelser.

Det grønne skiftet
-Bedriftene i KS Bedrift bidrar tungt til kursendringen som må til for at samfunnet skal basere seg på lavutslipp og gjenbruk av ressurser. Ikke minst er mange av våre bransjer klare til å videreutvikle og bruke miljøteknologi, avslutter Molvær Berset.