Hensikten med den nye personvernforordningen er å styrke og harmonisere personvernet ved behandling av personopplysninger i EU/EØS-området. På kurset vil vi gå gjennom hva er de viktigste endringene er og hva alle virksomheter bør gjøre allerede nå.

Link til påmelding