Campus_NTNU_i_Ålesund.jpg
Campus NTNU i Ålesund

Er kjøp og leie av fast eiendom omfattet av anskaffelsesregelverket?

Advokattjenester

Den klare hovedregel er at hverken kjøp eller leie av fast eiendom er omfattet av regelverket for anskaffelser. Man må likevel gjennomføre en eller annen form for enkel konkurranse.

De fleste av KS Bedrifts medlemmer må følge regelverket for offentlige anskaffelser. 

Grunnen til at hverken kjøp eller leie av fast eiendom i utgangspunktet er omfattet av anskaffelsesregelverket er at det i liten grad er egnet for handel mellom medlemslandene i EU/EØS.

Unntak kan likevel tenkes. Om tilpasninger til leietakers ønsker går lengre enn hva leietakere normalt krever, kan man i praksis stå over for en kombinert entreprise- og husleiekontrakt. Slike tilfeller vil kunne være omfattet av regelverket.

En enkel konkurranse må til
Lov om offentlige anskaffelser krever at alle anskaffelser skal være gjenstand for konkurranse så langt dette er mulig. Dette innebærer at man vil måtte ha noen form for konkurranse om oppdraget.

Har man henvendt seg til aktuelle utleiere (gjerne mer enn tre), og ført innledende samtaler, må dette anses å være tilstrekkelig.

Direktoratet for forvaltning og IKT har utviklet veiledning og verktøy for å finne behovet for lokaler, gjennomføre konkurranser og følge opp leieavtalen.

Les mer om leie av eiendom på anskaffelser.no