Du finner den her: Gjennomføring av forhandlinger – praktisk veileder. Veilederen gir også en oversikt over når det er tillatt å forhandle og hvilke prosedyrer som gjelder.

Konkurranser med forhandlinger og dialog er dynamiske og komplekse prosesser. For å oppnå gode resultat må man følge den fremgangsmåten som er best i den enkelte situasjonen.

Reglene for forhandlinger er regulert i forskrift om offentlige anskaffelser (FOA) del I, II og III.