Veileder om hvordan gjennomføre forhandlinger

Fordypende fagartikler om offentlige anskaffelser • Energi | Havn | Avfall | Andre bransjer | Brann og redning

Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) har laget en veileder med praktiske råd om hvordan du kan forberede og gjennomføre forhandlinger som en del av konkurranser. 

Du finner den her: Gjennomføring av forhandlinger – praktisk veileder. Veilederen gir også en oversikt over når det er tillatt å forhandle og hvilke prosedyrer som gjelder.

Konkurranser med forhandlinger og dialog er dynamiske og komplekse prosesser. For å oppnå gode resultat må man følge den fremgangsmåten som er best i den enkelte situasjonen.

Reglene for forhandlinger er regulert i forskrift om offentlige anskaffelser (FOA) del I, II og III.