Rapporten «Like konkurransevilkår for offentlige og private aktører» ble utarbeidet av en arbeidsgruppe under ledelse av professor Erling Hjelmeng. Rapporten har skapt debatt siden den ble overlevert Nærings- og handelsdepartementet den 23. januar. 

Her kan du lese et sammendrag som KS Bedrifts advokater har laget om rapporten. Sammendraget ble presentert for Bedriftsstyret den 26. januar 2018. 

Dersom forslagene i rapporten settes ut i live, vil det både påvirke mange selskaper i kommunalt eie og arbeidet med henholdsvis kommuneloven, skatteloven og IKS-loven. 

Les også Konkurranse på like vilkår: Arbeidsgruppen har overlevert sin rapport