I løpet av kurset vil de ta for seg spørsmål som: 

 •        Hva kjennetegner et godt styre?
 •        Hvorfor har eier og styret ulike roller?
 •        Hva er de vanligste selskapsformer for kommunalt eide selskaper?
 •        Hvordan skal styret settes sammen på best mulig måte?
 •        Har det ansattevalgte styremedlemmet noen særlig rolle?
 •        Hva er de viktigste oppgavene for et styre?
 •        Hvordan skape best mulig forhold mellom daglig leder og styret som arbeidsgiver?
 •        Kan styremedlemmer bli personlig erstatningsansvarlige? 
 •        Bør vi ha styreforsikring?
 •        Hvilke regler gjelder for habilitet i et styre?
 •        Har det noen betydning om jeg også sitter i kommunestyret?

Dersom din bedrift ønsker et styrekurs, ta kontakt med advokat Tone Molvær Berset