Eierstyring og selskapsledelse

Eierstyring og selskapsledelse dreier seg i stor grad om mekanismene i triangelet mellom eierne, styret og ledelsen i et selskap. Corporate governance handler også om forholdet til andre enn eiere, som ansatte, kreditorer, lokalsamfunn og alle som selskapene har et forhold til.

Sidekart ksbedrift.no
+47 24 13 27 00