Beredskap, brann og redning
Offentlige anskaffelser
Regelverket skal sikre effektiv bruk av midler, i tråd med grunnleggende regler om likebehandling.
Gå til temasiden
Offentlig støtte
Reglene om offentlig støtte skal sikre at næringsdrivende i hele EØS-området har forutsigbare konkurranse- og rammevilkår.
Gå til temasiden
Selskapsrett

Regler som regulerer selskapsformene aksjeselskap (AS/ASA), kommunale foretak (KF), interkommunale selskap (IKS) og samvirkeforetak (SA).

Gå til temasiden
Eierstyring og selskapsledelse

Eierne, styret og ledelsen utgjør et triangel som må ha avklarte roller for å sikre god selskapsdrift. 

 

Gå til temasiden
Forvaltningsrett

De forvaltningsrettslige reglene fremmer tillit til offentlige organer og bedrifter gjennom viktige spørsmål som habilitet og offentlighet.

Gå til temasiden
Sidekart ksbedrift.no
+47 24 13 26 00