Kommende kurs og arrangementer
28. august
KS Bedrifts lederprogram "Samfunnsansvarlige bedrifter - Bevisste ledere" - Oppstart høst 2018
For alle bransjer
30. august
Temadag - Tariffavtalen på 1-2-3
For alle bransjer
12. september
GDPR – praktisk oppfølging av nye personvernregler
For alle bransjer
13. september
Interkommunale selskap og sammenslåing av kommuner
For Havn, Avfall, Andre bransjer, Brann og redning
25. september
Temadag - Systematisk sykefraværsoppfølging
For alle bransjer
Vi hele kalenderen